Uwadze naszych członków polecamy nadchodzące konferencje:

- współorganizowane przez PTPS  (razem z Wydziałem Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej) XII Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego, Gdańsk, 4-7 września 2017.

- współorganizowaną przez PTPS konferencję  17th International Conference on X-ray Absorption Fine Structure, Kraków,   22–27 lipca 2018.