Zachęcamy do udziału w konferencji
XAFS 16

16th International Conference on X-Ray Absorption Fine Structure,
która odbędzie się w tym roku w Karlsruhe (Niemcy)
w dniach 23-26 sierpnia 2015.
Konferencja poświęcona jest szeroko pojętej rentgenowskiej spektroskopii absorpcyjnej i metodom, które są z nią związane.