Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego

31-342 Kraków, ul. Radzikowskiego 152

 

Celem Towarzystwa jest działalność naukowa i oświatowa,
w szczególności wspieranie rozwoju badań naukowych z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego oraz popularyzacja tego rodzaju badań w Polsce.

(ze Statutu PTPS)