Zachęcamy do udziału w konferencji
XAFS-17

17th International Conference on X-Ray Absorption Fine Structure,
która odbędzie się w tym roku w Krakowie
w dniach 20-27 lipca 2018.
Konferencja poświęcona jest szeroko pojętej rentgenowskiej spektroskopii absorpcyjnej i metodom, które są z nią związane.