Rusza trzeci konkurs na projekty pomiarowe, które będą realizowane od października 2019 do lutego 2020 na polskim synchrotronie SOLARIS.

Nabór wniosków o przyznanie czasu badawczego w Centrum SOLARIS rozpocznie się 1 marca i potrwa do 1 kwietnia 2019 r.

W tym okresie będzie można aplikować o możliwość prowadzenia eksperymentów na linii UARPES oraz PEEM/XAS (stanowiska pomiarowe PEEM i XAS). Stanowiska te umożliwiają badania m.in. półprzewodników, nadprzewodników, izolatorów topologicznych, stopów metali, cienkich warstw, nanostruktur magnetycznych czy ogniw słonecznych.

Więcej szczegółów na stronie SOLARIS:

www.synchrotron.pl