Aktualności

W dniach 9-11 września 2020 r. odbędzie się pierwsze wspólne spotkanie członków Polskiego Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego (PTPS) i użytkowników Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego (NCPS) SOLARIS. Spotkanie to jest wynikiem bardzo bliskiej, wieloletniej współpracy pomiędzy PTPS a NCPS SOLARIS. Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego od 1991 roku organizuje co dwa lata Krajowe…

Czytaj dalej

SLS i SwissFEL otwierają szybki dostęp do czasu pomiarowego w ramach “PRIORITY COVID-19 Call”. Czas pomiarowy będzie udostępniany projektom, które mogą potencjalnie przyczynić się do zrozumienia wirusa i/lub poprawy opieki nad pacjentem oraz poprawy zdrowia publicznego. Każda grupa badawcza potrzebująca czasu pomiarowego zachęcana jest do przesyłania krótkich propozycji pocztą elektroniczną…

Czytaj dalej

Badania naukowe nad nowym wirusem SARS-CoV-2 są światowym priorytetem. Synchrotron Diamond deklaruje, że robi wszystko co możliwe, aby pomóc w pracach nad opracowaniem leku oraz badaniem białek, które potencjalne mogą odkryć słabe punkty wirusa. Informacje na ten temat są podawane na stronie synchrotronu Diamond na różnym poziomie zaawansowania (Dla naukowców, Dla Prasy i Informacje ogólne).…

Czytaj dalej

Dnia 5 marca 2020 r. Zarząd Polskiego Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego podjął decyzję o ogłoszeniu nabór wniosków w ramach III edycji konkursu o Nagrodę PTPS. Obowiązujący w tym konkursie harmonogram jest następujący: do 30 września 2020 — nabór wniosków konkursowych. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: sekretarz@synchrotron.org.pl lub agnieszka.witkowska@pg.edu.pl. Zgłaszający otrzyma e-mailowe potwierdzenie przyjęcia wniosku. do 31…

Czytaj dalej

Najwyższy priorytet we wszystkich instytucjach badawczych na całym świecie uzyskało dokładne scharakteryzowanie wirusa SARS-CoV-2 oraz opracowanie szczepionki i leczenie COVID-19, ostrej choroby zakaźnej układu oddechowego wywołanej przez tego wirusa. Synchrotron ALBA otworzył szybka ścieżkę dostępu do czasu pomiarowego dla projektów związanych z COVID-19. Więcej na stronie ALBA User Office. Aby złożyć…

Czytaj dalej

3 marca 2020 r. została opublikowana w banku danych  RSCB Protein Data Bank (www.rcsb.org.) struktura rybonukleazy Nsp15.  Artykuł dotyczący struktury białka wirusa powodującego obecną światową epidemię ‘Crystal structure of Nsp15 endoribonuclease NendoU from SARS-CoV-2‘, którego autorami są Youngchang Kim, Robert Jedrzejczak, Natalia I. Maltseva, Michael Endres, Adam Godzik, Karolina Michalska i Andrzej Joachimiak porównuje tę strukturę…

Czytaj dalej

Kol. Agnieszka Witkowska została nominowana przez Zarząd PTPS do reprezentowania polskich użytkowników promieniowania synchrotronowego w Europejskiej Organizacji Użytkowników Synchrotronów i FEL, ESUO. Organizacja ta dąży do koordynacji działań użytkowników promieniowania synchrotronowego i FEL w Europie, aby zagwarantować realizację i dostęp do najlepszych linii synchrotronowych w Europie.

Koronawirus SARS-CoV-2 (COVID-19) zaczął się rozprzestrzeniać na świecie pod koniec 2019 roku. Początkowo występował wyłącznie w Chinach, jednak w kolejnych dniach pojawiły się przypadki zakażeń w innych krajach. 4 marca ogłoszono jego występowanie również w Polsce. W tym czasie nad określeniem jego budowy pracowały zespoły naukowców na całym świecie. Jeden…

Czytaj dalej

Synchrotron SOLARIS zaprasza do składania wniosków o czas badawczy na jego liniach eksperymentalnych. Kolejny, piąty już nabór został otwarty. Potrwa on do 1 kwietnia 2020 r. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę SOLARIS, gdzie można znaleźć więcej szczegółów i kontakty do osób odpowiedzialnych za poszczególne line badawcze .

Do 31 marca 2020r trwa nabór wniosków w ramach konsorcjum CERIC. CERIC-ERIC oferuje dostęp do ponad 50 różnych i uzupełniających się najnowocześniejszych urządzeń i laboratoriów, rozmieszczonych w 8 krajach. Wśród udostępnianych dużych urządzeń badawczych jest synchrotron Solaris.

20/25