Aktualności

Dnia 5 marca 2020 r. Zarząd Polskiego Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego podjął decyzję o ogłoszeniu nabór wniosków w ramach III edycji konkursu o Nagrodę PTPS. Obowiązujący w tym konkursie harmonogram jest następujący: do 30 września 2020 — nabór wniosków konkursowych. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: sekretarz@synchrotron.org.pl lub agnieszka.witkowska@pg.edu.pl. Zgłaszający otrzyma e-mailowe potwierdzenie przyjęcia wniosku. do 31…

Czytaj dalej

Najwyższy priorytet we wszystkich instytucjach badawczych na całym świecie uzyskało dokładne scharakteryzowanie wirusa SARS-CoV-2 oraz opracowanie szczepionki i leczenie COVID-19, ostrej choroby zakaźnej układu oddechowego wywołanej przez tego wirusa. Synchrotron ALBA otworzył szybka ścieżkę dostępu do czasu pomiarowego dla projektów związanych z COVID-19. Więcej na stronie ALBA User Office. Aby złożyć…

Czytaj dalej

3 marca 2020 r. została opublikowana w banku danych  RSCB Protein Data Bank (www.rcsb.org.) struktura rybonukleazy Nsp15.  Artykuł dotyczący struktury białka wirusa powodującego obecną światową epidemię ‘Crystal structure of Nsp15 endoribonuclease NendoU from SARS-CoV-2‘, którego autorami są Youngchang Kim, Robert Jedrzejczak, Natalia I. Maltseva, Michael Endres, Adam Godzik, Karolina Michalska i Andrzej Joachimiak porównuje tę strukturę…

Czytaj dalej

Kol. Agnieszka Witkowska została nominowana przez Zarząd PTPS do reprezentowania polskich użytkowników promieniowania synchrotronowego w Europejskiej Organizacji Użytkowników Synchrotronów i FEL, ESUO. Organizacja ta dąży do koordynacji działań użytkowników promieniowania synchrotronowego i FEL w Europie, aby zagwarantować realizację i dostęp do najlepszych linii synchrotronowych w Europie.

Koronawirus SARS-CoV-2 (COVID-19) zaczął się rozprzestrzeniać na świecie pod koniec 2019 roku. Początkowo występował wyłącznie w Chinach, jednak w kolejnych dniach pojawiły się przypadki zakażeń w innych krajach. 4 marca ogłoszono jego występowanie również w Polsce. W tym czasie nad określeniem jego budowy pracowały zespoły naukowców na całym świecie. Jeden…

Czytaj dalej

Synchrotron SOLARIS zaprasza do składania wniosków o czas badawczy na jego liniach eksperymentalnych. Kolejny, piąty już nabór został otwarty. Potrwa on do 1 kwietnia 2020 r. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę SOLARIS, gdzie można znaleźć więcej szczegółów i kontakty do osób odpowiedzialnych za poszczególne line badawcze .

Do 31 marca 2020r trwa nabór wniosków w ramach konsorcjum CERIC. CERIC-ERIC oferuje dostęp do ponad 50 różnych i uzupełniających się najnowocześniejszych urządzeń i laboratoriów, rozmieszczonych w 8 krajach. Wśród udostępnianych dużych urządzeń badawczych jest synchrotron Solaris.

Polscy naukowcy budują podwaliny dla innowacyjnych rozwiązań w elektronice. Przeprowadzone przez nich badania nad nanodrutami półprzewodnikowymi to krok ku wysokowydajnym ogniwom słonecznym czy tranzystorom sterowanym polem magnetycznym. W prestiżowym amerykańskim czasopiśmie naukowym „Nano Letters” ukazał się artykuł będący efektem badań przeprowadzonych w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS oraz w jednostce…

Czytaj dalej

W dniu 4 czerwca  Kapituła Programu Ambasadorów Kongresów Polskich przyznała prezesowi PTPS, prof. dr hab. Wojciechowi Kwiatkowi tytuł Ambasadora Kongresów Polskich. Celem Programu, w ramach którego przyznano wyróżnienie, jest pozyskiwanie kongresów do Polski oraz udzielanie efektywnej pomocy w przyciąganiu ich do naszego kraju przez Polaków działających w strukturach organizacji międzynarodowych, np. naukowców i profesjonalistów różnych…

Czytaj dalej

Kapituła Nagrody PTPS zadecydowała o przyznaniu w 2018 roku następujących nagród: Za pracę doktorską: Bartosz Sekuła, za pracę doktorską zatytułowaną: “Badania strukturalne końskiej albuminy surowiczej (ESA) w kompleksach z ligandami o znaczeniu terapeutycznym”   Za publikację naukową lub przeglądową: A.J. Morgan, M. Prasciolu, A. Andrejczuk, J. Krzywinski, A. Meents, D.…

Czytaj dalej

20/22