Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego

Celem Towarzystwa jest działalność naukowa i oświatowa, w szczególności wspieranie rozwoju badań naukowych z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego oraz popularyzacja tego rodzaju badań w Polsce (ze Statutu PTPS).

PTPS jest jednym z bardziej aktywnych towarzystw naukowych w Polsce. Od chwili założenia  w 1991 r. aż do 2019 r.  corocznie organizowało naprzemiennie konferencje międzynarodowe – tradycyjnie był to ISSRNS (International School on Synchrotron Radiation in Natural Science)  i krajowe – KSUPS czyli Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego. Towarzystwo było również zaangażowane w organizację projektów, popularyzację i lobbing na rzecz budowy pierwszego polskiego synchrotronu SOLARIS.  Od 2020 r.  konferencje krajowe łączymy z Solaris Users Meeting.

Ponadto PTPS zaangażowane jest w utrzymanie polskiego wkładu w badania na  europejskim synchrotronie ESRF w Grenoble oraz rentgenowskim laserze na swobodnych elektronach XFEL w Hamburgu.

Od 2002 r. PTPS regularnie wydaje czasopismo Synchrotron Radiation In Natural Science.

Aktualności

WARTO PRZECZYTAĆ

Wynik wyborów Prezesa PTPS

Komisja PTPS ds. głosowania elektronicznego w składzie: Anna Wolska – przewodnicząca, Czesława Paluszkiewicz – sekretarz, Krystyna Jabłońska – członkini Komisji, stwierdza, że w głosowaniu drogą elektroniczną w celu wyboru Prezesa Polskiego Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego: 1. Uprawnionych do głosowania było 147 członków PTPS. 2. Jedynym kandydatem był Wojciech Kwiatek. 3. Udział

czytaj więcej »

Kandydaci w wyborach do nowych władz PTPS

Drodzy Członkowie Polskiego Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego! Komisja Wyborcza PTPS przedstawia listę Kandydatek/ów do Władz PTPS i przypomina, że pierwsza część wyborów odbędzie się w dniach 13-14 października 2020 roku. Na stronie internetowej PTPS dotyczącej wyborów: https://synchrotron.org.pl/?page_id=15674 przy nazwiskach niektórych Kandydatów pojawią się też przesłane przez nich informacje o sobie. Pozostałe/li Kandydatki/ci, jeśli chcą, mogą jeszcze dosyłać informacje

czytaj więcej »

Terminarz Wyborów Do Władz PTPS 2020

Warszawa, 24.09.2020 Drodzy Członkowie Polskiego Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego! Komisja Wyborcza PTPS ustaliła następujący tryb i terminarz przeprowadzenia wyborów: 1. Do 8 października 2020 roku zgłaszanie Kandydatów na stanowisko Prezesa, do Zarządu i do Komisji Rewizyjnej oraz dostarczenie przez nich pisemnej zgody na kandydowanie na adres e-mailowy: wybory@synchrotron.org.pl Zgoda na kandydowanie

czytaj więcej »

Szybki dostęp do European XFEL wymierzony przeciwko koronawirusowi

Rentgenowski laser na swobodnych elektronach w synchrotronowym centrum badawczym DESY w Hamburgu (European XFEL) oferuje szybki dostęp do oferowanych możliwości pomiarowych, aby wspierać globalną kampanię przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2. Naukowcy z całego świata proszeni są o zgłaszanie zainteresowania możliwościami tego typu badań do 17 czerwca 2020 r. W ramach tej oferty

czytaj więcej »

Joint Meeting of Polish Synchrotron Radiation Society and SOLARIS Users

W dniach 9-11 września 2020 r. odbędzie się pierwsze wspólne spotkanie członków Polskiego Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego (PTPS) i użytkowników Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego (NCPS) SOLARIS. Spotkanie to jest wynikiem bardzo bliskiej, wieloletniej współpracy pomiędzy PTPS a NCPS SOLARIS. Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego od 1991 roku organizuje co dwa lata Krajowe

czytaj więcej »

Priorytetowy dostęp do czasu pomiarowego dla projektów dotyczących zwalczania COVID-19 na SLS i SwissFEL

SLS i SwissFEL otwierają szybki dostęp do czasu pomiarowego w ramach “PRIORITY COVID-19 Call”. Czas pomiarowy będzie udostępniany projektom, które mogą potencjalnie przyczynić się do zrozumienia wirusa i/lub poprawy opieki nad pacjentem oraz poprawy zdrowia publicznego. Każda grupa badawcza potrzebująca czasu pomiarowego zachęcana jest do przesyłania krótkich propozycji pocztą elektroniczną

czytaj więcej »
copyright © all reserved synchrotron solaris

działanie synchrotronu

KONFERENCJA PTPS

Planowana na 2021 rok piętnasta międzynarodowa konferencja International School and Symposium on Synchrotron Radiation in Natural Science (ISSRNS) zostaje przełożona na 2022 rok. Mamy nadzieję, że sytuacja epidemiologiczna pozwoli wtedy na obchodzenie bez ograniczeń tego jubileuszowego wydarzenia.
O szczegółach ISSRNS 2022 informować będziemy na bieżąco na naszej stronie.

Przeczytaj więcej

W dniach 9-11 września 2020 r. odbędzie się pierwsze wspólne spotkanie członków Polskiego Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego (PTPS) i użytkowników Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego (NCPS) SOLARIS. Spotkanie to jest wynikiem bardzo bliskiej, wieloletniej współpracy pomiędzy PTPS a NCPS SOLARIS. Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego od 1991 roku organizuje co dwa lata Krajowe…

Czytaj dalej

Do konferencji pozostało

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.

African proverb

Współpracujące ośrodki

ESRF

European Synchrotron Radiation Facility

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here

SOLARIS National Synchrotron Radiation Centre

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here

XFEL

European XFEL

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here