Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego

Celem Towarzystwa jest działalność naukowa i oświatowa, w szczególności wspieranie rozwoju badań naukowych z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego oraz popularyzacja tego rodzaju badań w Polsce (ze Statutu PTPS).

PTPS jest jednym z bardziej aktywnych towarzystw naukowych w Polsce. Od chwili założenia  w 1991 r. aż do 2019 r.  corocznie organizowało naprzemiennie konferencje międzynarodowe – tradycyjnie był to ISSRNS (International School on Synchrotron Radiation in Natural Science)  i krajowe – KSUPS czyli Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego. Towarzystwo było również zaangażowane w organizację projektów, popularyzację i lobbing na rzecz budowy pierwszego polskiego synchrotronu SOLARIS.  Od 2020 r.  konferencje krajowe łączymy z Solaris Users Meeting.

Ponadto PTPS zaangażowane jest w utrzymanie polskiego wkładu w badania na  europejskim synchrotronie ESRF w Grenoble oraz rentgenowskim laserze na swobodnych elektronach XFEL w Hamburgu.

Od 2002 r. PTPS regularnie wydaje czasopismo Synchrotron Radiation In Natural Science.

Aktualności

WARTO PRZECZYTAĆ

Wręczenie dyplomów laureatom nagrody PTPS

W dniu 26 czerwca 2023 r. w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS zostały wręczone dyplomy laureatom Nagrody PTPS za rok 2022. Uroczystość odbyła się podczas zebrania zarządu  Polskiego Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego. Dyplom odebrał prof. Wojciech Paszkowicz za działalność na rzecz rozwoju polskiego środowiska synchrotronowego oraz dr Joanna Loch za publikację

czytaj więcej »

Warsztaty “XFEL for beginner”

12-go i 13-go października 2023, Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie razem z Instytutem Fizyki PAN w Warszawie organizują warsztaty naukowe: “XFELs for beginners”. Celem jest przybliżenie młodym naukowcom tematyki pomiarów i badań z wykorzystaniem rentgenowskiego lasera na swobodnych elektronach (XFEL). Będzie to już trzecia edycja takich warsztatów. Planowane zajęcia

czytaj więcej »

Letnia szkoła synchrotronowa Röntgen-Ångström 2023

Zachęcamy młodych naukowców do ubiegania się o stypendium, które sfinansuje udział w letniej szkole synchrotronowej organizowanej przez niemiecko-szwedzkie konsorcjum Röntgen-Ångström. Szkoła jest dedykowana studentom oraz doktorantom. Odbędzie się w dniach 20- 27 sierpnia 2023 r. w Lüneburg , Niemcy. Szkoła jest poświęcona zaawansowanym badaniom materiałowym za pomocą neutronów i promieniowania

czytaj więcej »

ILL-ESRF Undergraduate Summer Programme 2023

Szanowni Państwo, European Synchrotron Radiation Facility oraz Institute Laue-Langevin (Grenoble) organizują letni kurs dla studentów uczelni na temat zasad i zastosowań dyfrakcji rtg i neutronowej. Studenci z Polski mogą aplikować, liczba uczestników jest ograniczona do 20 więc jest to dość elitarny program. Zaakceptowani kandydaci otrzymają wsparcie finansowe i darmowy pobyt

czytaj więcej »

Zmarł Jacek Szade

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 1 marca 2023 zmarł ś.p. prof. dr hab. Jacek Szade wieloletni pracownik Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a także członek naszego Towarzystwa, w którym bardzo aktywnie działał na rzecz polskiego synchrotronu. Pozostanie głęboko w naszej pamięci. Rodzinie zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

czytaj więcej »
copyright © all reserved synchrotron solaris

działanie synchrotronu

Do konferencji pozostało

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.

African proverb

Współpracujące ośrodki

ESRF

European Synchrotron Radiation Facility

ESRF website www.esrf.fr .
Click Here

SOLARIS

SOLARIS National Synchrotron Radiation Centre

Website of the SOLARIS center
Click Here

XFEL

European XFEL

European XFEL facility website
Click Here