Zarząd PTPS

Agnieszka Witkowska

PREZES

Edyta Piskorska-Hommel

wiceprezes

Marcin Sikora

WICEPREZES

Anna Wolska

sekretarz

Joanna Czapla-Masztafiak

SKARBNIK

Marcin Klepka

Paweł Korecki

Maciej Kozak

Wojciech M. Kwiatek

Ryszard Sobierajski

Marek Stankiewicz

komisja rewizyjna

Zbigniew Kaszkur

PRZEWODNICZĄCY

Jolanta Darul

SEKRETARZ

Ewa Banachowicz

Bogdan Kowalski

Paweł Piszora