Zarząd PTPS

Wojciech Kwiatek

PREZES

Agnieszka Witkowska

wiceprezes

Jakub Szlachetko

WICEPREZES

Edyta Piskorska-Hommel

sekretarz

Joanna Czapla-Masztafiak

SKARBNIK

Marek Stankiewicz

Maciej Kozak

Zuzanna Pietralik

Marcin Klepka

Ryszard Sobierajski

Marcin Sikora

komisja rewizyjna

Bogdan Kowalski

przewodniczący

Zbigniew Kaszkur

sekretarz

Jolanta Darul

Paweł Piszora