Kontakt

 


Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego

31-342 Kraków, ul. Radzikowskiego 152

konto PTPS: Bank PeKaO SA I Oddz. w Krakowie

nr: 80 1240 1431 1111 0000 1045 5083

NIP 677-10-88-378

REGON 351017572

BIC/SWIFT: PKOP PL PW

Routing number: 1240 0001


Zarząd PTPS

sekretarz@synchrotron.org.pl

 Webmaster

webmaster@synchrotron.org.pl

Redakcja www

marcins@agh.edu.pl

mklepka@ifpan.edu.pl