Aktualności

Kapituła Nagrody PTPS przyznała nagrody za rok 2022. Szczegóły w zakładce Towarzystwo –> Nagroda PTPS !

W dniach 20-23 września 2022 r. odbędzie się drugie wspólne spotkanie członków Polskiego Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego (PTPS) i użytkowników Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego (NCPS) SOLARIS. W 2020 roku odbyła się pierwsza konferencja z cyklu „Sympozjum Polskiego Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego i Użytkowników Centrum SOLARIS”, która miała na celu zapoznanie naukowców z…

Czytaj dalej

Oświadczenie Zarządu PTPS w związku z sytuacją w Ukrainie Zarząd Polskiego Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego potępia działania wojenne Federacji Rosyjskiej w Ukrainie, a także apeluje do władz i społeczności Białorusi o zaprzestanie czynnego wspierania tych działań . Solidaryzujemy się z narodem ukraińskim, w jego tragicznej sytuacji , która jest nie do…

Czytaj dalej

The 15th International School and Symposium on Synchrotron Radiation in Natural Science – the 30th Anniversary of the Polish Synchrotron Radiation Society. Conference sessions: Recent trends in synchrotron instrumentation, New methods and a combination of techniques, Advances in theory, software, and data analysis, Structural biology, and chemistry, Life science and…

Czytaj dalej

Miło nam poinformować, że ruszył nabór do Szkoły Doktorskiej w zakresie nauk biomedycznych. Termin zgłoszeń upływa dnia 8 czerwca 2021 r. Program jest prowadzony przez Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics (JCET), Małopolskie Centrum Biotechnologii (MCB) oraz Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris. Centrum Solaris oferuje dwa miejsca dla doktorantów i cztery…

Czytaj dalej

1.11.2020 . Komisja PTPS ds. głosowania elektronicznego w składzie: Anna Wolska – przewodnicząca, Czesława Paluszkiewicz – sekretarz, Krystyna Jabłońska – członkini Komisji, stwierdza, że w głosowaniu drogą elektroniczną w celu wyboru Członków Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego: Uprawnionych do głosowania było 147 członków PTPS. Udział w głosowaniu wzięło 78…

Czytaj dalej

27.10.2020. Komisja PTPS ds. głosowania elektronicznego w składzie: Anna Wolska – przewodnicząca, Czesława Paluszkiewicz – sekretarz, Krystyna Jabłońska – członkini Komisji, stwierdza, że w głosowaniu drogą elektroniczną w celu wyboru Członków Zarządu Polskiego Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego: 1. Uprawnionych do głosowania było 147 członków PTPS. 2. Udział w głosowaniu wzięło 90…

Czytaj dalej

15.10.2020. Komisja PTPS ds. głosowania elektronicznego w składzie: Anna Wolska – przewodnicząca, Czesława Paluszkiewicz – sekretarz, Krystyna Jabłońska – członkini Komisji, stwierdza, że w głosowaniu drogą elektroniczną w celu wyboru Prezesa Polskiego Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego: 1. Uprawnionych do głosowania było 147 członków PTPS. 2. Jedynym kandydatem był Wojciech Kwiatek. 3.…

Czytaj dalej

Drodzy Członkowie Polskiego Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego! Komisja Wyborcza PTPS przedstawia listę Kandydatek/ów do Władz PTPS i przypomina, że pierwsza część wyborów odbędzie się w dniach 13-14 października 2020 roku. Na stronie internetowej PTPS dotyczącej wyborów: https://synchrotron.org.pl/?page_id=15674 przy nazwiskach niektórych Kandydatów pojawią się też przesłane przez nich informacje o sobie. Pozostałe/li Kandydatki/ci, jeśli chcą, mogą jeszcze dosyłać informacje…

Czytaj dalej

Warszawa, 24.09.2020 Drodzy Członkowie Polskiego Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego! Komisja Wyborcza PTPS ustaliła następujący tryb i terminarz przeprowadzenia wyborów: 1. Do 8 października 2020 roku zgłaszanie Kandydatów na stanowisko Prezesa, do Zarządu i do Komisji Rewizyjnej oraz dostarczenie przez nich pisemnej zgody na kandydowanie na adres e-mailowy: wybory@synchrotron.org.pl Zgoda na kandydowanie…

Czytaj dalej

10/26