Aktualności

Informujemy Członków Towarzystwa i wszystkich zainteresowanych o spotkaniach Q2XAFS2024 organizowanych przez Komisję XAFS działającą w ramach Międzynarodowej Unii Krystalograficznej (IUCr). Q2XAFS, Quality and Quantity for XAS, to seria konferencji/warsztatów, w ramach której doświadczeni użytkownicy i światowi liderzy spektroskopii rentgenowskiej zapraszani są do przedstawienia przeglądów najnowszych osiągnięć i omówienia wyników współpracy…

Czytaj dalej

Koordynatorzy Sieci Centrów Doskonałości XFEL przypominają, że w ramach grantu MNiSW istnieje możliwość uzyskania refinansowania udziału w międzynarodowych konferencjach dot. badań z wykorzystaniem XFEL. W bieżącym roku polecamy udział w następujących wydarzeniach: Ultrafast Phenomena 2024, 14-19.07.2024, Barcelona, Hiszpania, https://www.up2024.org/, termin przyjmowania wniosków: 21.06.2024 X-ray Free Electron Lasers: A combined virtual…

Czytaj dalej

Synchrotron ELETTRA (www.elettra.eu) i Włoskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego (SILS, www.lucedisincrotrone.it/) ogłaszają nabór kandydatów do 17-tej edycji szkoły synchrotronowej Synchrotron Radiation: Fundamentals, Methods and Applications, która zostanie zorganizowana w dniach od 16 do 26 września 2024. Szczegóły dotyczące wydarzenia są dostępne na stronie https://indico.elettra.eu/event/45/ Rejestracja uczestników (https://www.lucedisincrotrone.it/registration-muggia-2024/) trwa do 24 czerwca…

Czytaj dalej

Wszystkich członków PTPS serdecznie zapraszamy do udziału w trzeciej wspólnej konferencji użytkowników synchrotronu SOLARIS i członków PTPS, która odbędzie się w Krakowie w dniach od 11 do 13 września 2024. Szczegóły dotyczące wydarzenia są dostępne na stronie https://indico.solaris.edu.pl/event/16/ Opłata konferencyjna dla członków PTPS wynosi 400 PLN. Młodzi naukowcy mogą aplikować…

Czytaj dalej

IFJ PAN ogłasza nabór kandydatów do szkoły letniej klastra Röntgen-Ångström-Cluster, która zostanie zorganizowana ww dniach od 1 do 8 września 2024. Szczegóły dotyczące wydarzenia są dostępne na stronie https://www.rac-school.org/rac2024 Międzynarodowa Szkoła Letnia RÅC 2024 oferuje do 15 pełnych stypendiów (zwrot kosztów dojazdu, nocleg i wyżywienie, udział w organizowanych wydarzeniach) dla…

Czytaj dalej

Kolega Wojciech Paszkowicz zaprasza do uczestnictwa w sympozjum, którego punktem głównym jest seria wykładów Prof. Leonida Dubrovinsky’ego z Uniwersytetu w Bayreuth. Wydarzenie odbędzie się w Instytucie Fizyki PAN w dniach 15-17 kwietnia 2024 r.  Mimo, że wykłady odbędą się w formie hybrydowej, organizatorzy zachęcają do uczestnictwa osobistego. Szczegóły w załączeniu.…

Czytaj dalej

Prof. Henryk Fiedorowicz z WAT zaprasza  na cyklu wykładów dotyczących wielkiej infrastruktury badawczej Extreme Light Infrastructure – ELI. Wykłady te dotyczą badań z zastosowaniem impulsowych źródeł promieniowania rentgenowskiego wytwarzanego laserem i unikalnej aparatury naukowo-badawczej, jaka znajduje się w ośrodkach ELI Beamlines oraz ELI ALPS. 20/03/2024 – Laser-driven X-ray sources and…

Czytaj dalej

Dnia 13 marca 2024 r. Zarząd Polskiego Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego podjął decyzję o ogłoszeniu naboru wniosków w ramach V edycji konkursu o Nagrodę PTPS. Zarząd zaakceptował następujący harmonogram tegorocznej edycji Nagrody PTPS. Harmonogram Nagrody PTPS 2024 – V edycja konkursu: do 30 września 2024 — nabór wniosków konkursowych. Zgłoszenia proszę…

Czytaj dalej

Od 1 stycznia 2024 realizowany jest projekt „NEPHEWS – Neutrons and Photons Elevating Worldwide Science”, którego koordynatorem jest NCPS SOLARIS. Projekt zapewni naukowcom dostęp do światowej klasy europejskich infrastruktur badawczych źródeł fotonów stowarzyszonych w LEAPS oraz źródeł neutronowych stowarzyszonych w LENS. Jego celem jest zacieśnienie współpracy ze środowiskami użytkowników z…

Czytaj dalej

W dniach 10-14 czerwca 2024 Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS organizuje szkołę synchrotronową Crosscarpatian Synchrotron School (CSS2024). CSS2024 jest skierowany do studentów, doktorantów i starszych naukowców, którzy mają niewielkie lub żadne doświadczenie w dziedzinie promieniowania synchrotronowego i technik synchrotronowych. Planowane warsztaty praktyczne będą obejmowały zwięzłe wprowadzenie do promieniowania synchrotronowego, przegląd…

Czytaj dalej

10/51