Synchrotron i biznes

Promieniowanie synchrotronowe jest wykorzystywane nie tylko do celów naukowych, ale także jest kluczowe dla rozwoju wielu firm.

Poniżej przedstawiamy kilka przykładów zainteresowania promieniowaniem synchrotronowym w świecie biznesu.

Baltic TRAM (Transnational Research Access in the Macroregion) to międzynarodowy projekt, który ułatwia korzystanie z dużej infrastruktury badawczej, w tym synchrotronów. Przedsiębiorstwa w ramach tego projektu mogą uczestniczyć w specjalistycznych konsultacjach i szkoleniach oferowanych przez partnerów projektu oraz uzyskają dostęp do źródeł promieniowania synchrotronowego w celu przetestowania swoich innowacyjnych pomysłów. Więcej o Baltic TRAM czytaj na stronie SOLARIS.

Barcelona Synchrotron Park – BSP to nowy park naukowo-technologiczny, którego celem jest zaoferowanie firmom bazującym na nowych technologiach uprzywilejowanego środowiska i szczególnej lokalizacji dla ich działalności w Europie.

Firma TOYOTA  posiada własną linię pomiarową na synchrotronie SPring-8.
Linia BL33XU TOYOTA (TOYOTA Central R&D Labs., Inc.) dedykowana jest pomiarom związanym z przemysłem samochodowym. Na stronie synchrotronu SPring-8 znajdziemy informacje o możliwościach linii pomiarowej TOYOTA Beamline BL33XU, która umożliwia m.in. czasowo-rozdzielcze pomiary XAFS.
Specjalny numer periodyku wydawanego przez Toyotę R&D Review of Toyota CRDL został zatytułowany Materials Analysis Using Synchrotron Radiation. Zbiór artykułów otwiera praca Hirose, Y., 2003. Materials Analysis Using Synchrotron Radiation (Vol. 38, p. 2). Research Report, R&D Review of Toyota CRDL.

Grupa biznesowa ZEISS Semiconductor Manufacturing Technology produkuje układy optyki przeznaczone do budowy synchrotronów dla ośrodków badawczych na całym świecie.

Firma PREVAC sp. z o.o.  wyposaża synchrotronowe linie eksperymentalne na całym świecie.

Największy w Wielkiej Brytanii obiekt naukowy – synchrotron Diamond przyjmuje klientów korporacyjnych. W kolejce po ‘beam time’ ustawiają się takie firmy jak Pfizer czy Rolls-Royce.

Synchrotron ESRF oferuje swoje linie eksperymentalne sektorowi biznesowemu. W ulotce informującej o współpracy z biznesem ESRF wymienia między innymi: Astex Therapeutics (UK), AstraZeneca (UK & Swe), Bayer Schering Pharma (Ger), Corning (Fr), Daihatsu (Japan), GlaxoSmithKline (UK), Johnson Matthey (UK), L’Oréal (Fr), Merck (Ger, NL), Pfizer (UK), Procter & Gamble (UK) Statoil (Nor), Toyota Motor Europe (Belgium), Toyota CRDL (Japan), Unilever (NL).

SAGA (SAGA-LS) jest kompaktowym źródłem promieniowania synchrotronowego trzeciej generacji wybudowanym w mieście Tosu w prefekturze Saga w północnej części Kyushu w Japonii. SAGA-LS to pierwsze źródło promieniowania synchrotronowego w Japonii, które zostało zbudowane przez lokalny rząd prefekturalny. Linie tego synchrotronu dedykowane są głównie zastosowaniom przemysłowym.

Sumitomo Electric Industries, Ltd. wybudowało przy synchrotronie SAGA dwie linie do własnego użytku. Spółka planuje wykorzystać dedykowane linie do przyspieszenia rozwoju w wielu obszarach, np. poprawy wydajność nowych produktów, takich jak baterie przepływowe redox, włókna światłowodowe, oraz poprawy jakość już istniejących produktów.

Firma Lyncean Technologies, Inc. wypuściła na rynek kompaktowe źródła promieniowania synchrotronowego.

Amerykańska firma Best Medical International, Inc. oferuje synchrotrony do celów medycznych.

Metrology Light Source to niskoenergetyczny synchrotron przeznaczony do celów metrologicznych, wybudowany nieopodal synchrotronu BESSY II w Berlinie. wybudowany został na własne potrzeby przez Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), niemiecki krajowy instytut metrologiczny, który wykorzystuje promieniowanie synchrotronowe do metrologii. PTB rozszerzyło w ten sposób swoją działalność o własny pierścień akumulacyjny, zaprojektowany i zbudowany pod kątem spełnienia wymagań stawianych metrologii.

FMB Oxford Ltd. to firma z wieloletnimi tradycjami, zajmująca się budową linii synchrotronowych.

National Synchrotron Light Source (NSLS) udostępnia listę firm, które wykonują badania na tym synchrotronie. Są wśród nich  m.in. Pfizer, Inc. i IBM Research Division.

Rozdział w monografii dotyczący początków zaangażowania firmy Dow Chemical Company w pomiary synchrotronowe w latach 1983 – 1995
BUBECK, R. A., et al. Synchrotron Radiation—Based Research at the Dow Chemical Company. In: Synchrotron Radiation Techniques in Industrial, Chemical, and Materials Science. Springer, Boston, MA, 1996. p. 55-82.