Wybory władz 2014

Na jesieni 2014 roku Towarzystwo powołało Komisję Wyborczą do przeprowadzenia wyborów statutowych władz PTPS. W skład Komisji weszli:

Elżbieta Dynowska (Sekretarz Komisji), Wojciech Rypniewski (Członek Komisji) oraz Marcin Klepka (Przewodniczący Komisji). Komisja przeprowadziła wybory drogą elektroniczną. Wyniki wyborów opisują poniższe protokoły:

– protokół głosowania elektronicznego w wyborach Prezesa PTPS,

– protokół głosowania elektronicznego w wyborach Zarządu PTPS,

– protokół pierwszego głosowania elektronicznego w wyborach Komisji Rewizyjnej PTPS,

– protokół drugiego głosowania elektronicznego w wyborach Komisji Rewizyjnej PTPS,