Źródła promieniowania synchrotronowego

synchrotrony

Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS (Polska)

ESRF strona synchrotronu w Grenoble (Francja)

HASYLAB strona synchrotronu w Hamburgu (Niemcy)

MAX-lab strona synchrotronu w Lund (Szwecja)

BESSY strona synchrotronu w Berlinie (Niemcy)

ELETTRA strona synchrotronu w Trieście (Włochy)

lasery na swobodnych elektronach

Pofel – założenia projektu (Polska)

Polfel – bieżące wiadomości (Polska)

European XFEL – broszura informacyjna (PL), umowa przystąpienia do projektu itp.

XFEL News – bieżące informacje na stronie NCBJ

European XFEL – strona domowa (Niemcy)