Członkostwo

Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego

Osoby chcące wstąpić do Towarzystwa proszone są o wypełnienie poniższej Deklaracji i wysłanie jej do Zarządu (sekretarz@synchrotron.org.pl). Przyjęcie nowego członka będzie wynikiem głosowania na najbliższym zebraniu Zarządu lub Walnym Zebraniu Towarzystwa. 

Członkowie sympatycy zwolnieni są z opłat członkowskich i nie mają czynnego prawa głosu na zebraniach.

 

Deklaracja przystąpienia do ptps

członek zwyczajny ptps

inne formy członkostwa

Liczba członków PTPS w poszczególnych województwach

Członkowie zwyczajni

Członkowie sympatycy

Członkowie honorowi