Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna dotycząca udostępnionych Polskiemu Towarzystwu Promieniowania Synchrotronowego danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

1. Administrator danych osobowych:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków.

2. Źródło danych osobowych:
Państwa dane osobowe zostały przekazane nam przez Państwa i są przechowywane
i przetwarzane na podstawie złożonej deklaracji członkowskiej.

3. Cel przetwarzania:
Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z działalnością Polskiego Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego (PTPS) opisaną w Rozdziale II pkt. 7 i 8 Statutu PTPS, a w szczególności w związku z działaniami i wydarzeniami organizowanymi lub współorganizowanymi przez PTPS, w dokumentacji z prowadzonej działalności oraz w celach sprawozdawczych i projektowych (w przypadku finansowania działalności PTPS ze środków publicznych zewnętrznych).

4. Okres przechowywania danych:
Państwa dane osobowe będą przechowywane do chwili ustania członkostwa w PTPS lub wycofania zgody na ich przetwarzanie. Zgodę mogą Państwo wycofać drogą mailową pisząc
na adres: sekretarz@synchrotron.org.pl

5. Udostępnianie danych:
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie organom administracji publicznej, publicznym instytucjom finansującym działalność PTPS, a także organom lub instytucjom Unii Europejskiej.

6. Zabezpieczenie danych:

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym i przetwarzaniem z naruszeniem prawa.

7. Uprawnienia:
Posiada Pani/Pan prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
2) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Informacje końcowe

1) Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i udoskonalania formy i treści niniejszej klauzuli informacyjnej.

2) Uwagi, pytania i wątpliwości związane z przetwarzaniem udostępnionych nam przez Państwa danych osobowych prosimy kierować do sekretarza Towarzystwa: sekretarz@synchrotron.org.pl