Wybory władz 2020

Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania PTPS podjętą w dniu 9 września 2020 roku w tegorocznych wyborach Prezesa PTPS,
członków Zarządu PTPS i członków Komisji Rewizyjnej PTPS na kadencję 2020-2023 głosowania zostaną przeprowadzone
drogą internetową.
 
W trakcie zebrania Zarządu, które odbyło się dnia 22 września 2020 roku o godz. 11:30, została powołana
Komisja Wyborcza.
 
Skład  Komisji Wyborczej po jej ukonstytuowaniu się jest następujący:

Anna Wolska (IF PAN Warszawa) – Przewodnicząca
– Czesława Paluszkiewicz (IFJ PAN, Kraków) – Sekretarz 
– Krystyna Jabłońska (IF PAN, Warszawa) – Członkini

Drodzy Członkowie Polskiego Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego!


Komisja Wyborcza PTPS ustaliła następujący tryb i terminarz przeprowadzenia wyborów:

1. Do 8 października 2020 roku zgłaszanie Kandydatów na stanowisko Prezesa, do Zarządu i do Komisji Rewizyjnej oraz dostarczenie przez nich pisemnej zgody na kandydowanie na adres e-mailowy: wybory@synchrotron.org.pl
Zgoda na kandydowanie musi zawierać informację o stanowisku, na które dana osoba kandyduje oraz własnoręczny podpis Kandydata zgodnie z szablonem, który będzie dostępny na stronie PTPS dotyczącej wyborów: https://synchrotron.org.pl/?page_id=15674. Dozwolone jest przesłanie jej w formie przeskanowanego dokumentu. Dodatkowo zachęcamy Kandydatów do załączenia w osobnym pliku informacji o sobie, chociaż nie jest to warunek konieczny kandydowania.

2. Kandydaci na Prezesa i do Zarządu nie mogą jednocześnie kandydować do Komisji Rewizyjnej. Kandydaci na Prezesa mogą kandydować także do Zarządu, z tym że prawomocnie wybrany Prezes zostanie wykreślony z listy Kandydatów do Zarządu.

3. Lista Kandydatów będzie rozesłana drogą e-mailową w dniu 9 października oraz zostanie opublikowana na stronie internetowej PTPS: www.synchrotron.org.pl

4. Wybór Prezesa odbędzie się w dniach 13 i 14 października 2020 roku.

5. Wybory Członków Zarządu odbędą się w dniach 20 i 21 października 2020 roku.

6. Wybory Komisji Rewizyjnej odbędą się w dniach 27 i 28 października 2020 roku.

7. Aby wybory były ważne musi być oddane ponad 50% głosów osób uprawnionych do głosowania.

8. Jeżeli dany etap wyborów nie będzie ważny, zostanie on powtórzony, a kalendarz wyborczy będzie odpowiednio zmodyfikowany.

O wynikach wyborów wszyscy Członkowie zostaną powiadomieni e-mailem, dodatkowo zostaną one ogłoszone na stronie internetowej Towarzystwa.

System do głosowania dostępny będzie pod adresem: http://ptps.ifpan.edu.pl
Loginy oraz hasła otrzymają Państwo dzień przed terminem wyborów na adres e-mail znajdujący się w bazie PTPS.
Bardzo prosimy wszystkich Państwa o udział w wyborach – w razie pytań prosimy o kontakt pod adresem: wybory@synchrotron.org.pl

Komisja Wyborcza PTPS:
Anna Wolska – przewodnicząca
Czesława Paluszkiewicz – sekretarz
Krystyna Jabłońska – członkini

Kandydatki/ci do władz PTPS (w kolejności alfabetycznej) na stanowiska:

Prezesa PTPS:
1. Wojciech Kwiatek

Członka Zarządu PTPS:
1. Joanna Czapla-Masztafiak
2. Aleksandra Drzewiecka-Antonik
3. Marcin Klepka
4. Maciej Kozak
5. Wojciech Kwiatek
6. Zuzanna Pietralik-Molińska
7. Edyta Piskorska-Hommel
8. Marcin Sikora
9. Ryszard Sobierajski
10.  Marek Stankiewicz
11. Jakub Szlachetko
12. Agnieszka Witkowska

Członka Komisji Rewizyjnej PTPS:
1. Jolanta Darul
2. Zbigniew Kaszkur
3. Bogdan Kowalski
4. Paweł Piszora