Archiwa kategorii: Aktualności

Rozpoczynają się wybory władz Polskiego Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego. Skład Komisji Wyborczej jest następujący: Aleksandra Drzewiecka-Antonik (IF PAN, Warszawa) – Przewodnicząca,  Anna Reszka (IF PAN, Warszawa) – Sekretarz,  Jakub Szlachetko (UJ, Kraków) – Członek.  Kontakt : wybory@synchrotron.org.pl . SZCZEGÓŁY – patrz zakładka Towarzystwo –> Wybory

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 1 marca 2023 zmarł ś.p. prof. dr hab. Jacek Szade wieloletni pracownik Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a także członek naszego Towarzystwa, w którym bardzo aktywnie działał na rzecz polskiego synchrotronu. Pozostanie głęboko w naszej pamięci. Rodzinie zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.…

Czytaj dalej

Oświadczenie Zarządu PTPS w związku z sytuacją w Ukrainie Zarząd Polskiego Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego potępia działania wojenne Federacji Rosyjskiej w Ukrainie, a także apeluje do władz i społeczności Białorusi o zaprzestanie czynnego wspierania tych działań . Solidaryzujemy się z narodem ukraińskim, w jego tragicznej sytuacji , która jest nie do…

Czytaj dalej

Miło nam poinformować, że ruszył nabór do Szkoły Doktorskiej w zakresie nauk biomedycznych. Termin zgłoszeń upływa dnia 8 czerwca 2021 r. Program jest prowadzony przez Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics (JCET), Małopolskie Centrum Biotechnologii (MCB) oraz Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris. Centrum Solaris oferuje dwa miejsca dla doktorantów i cztery…

Czytaj dalej

1.11.2020 . Komisja PTPS ds. głosowania elektronicznego w składzie: Anna Wolska – przewodnicząca, Czesława Paluszkiewicz – sekretarz, Krystyna Jabłońska – członkini Komisji, stwierdza, że w głosowaniu drogą elektroniczną w celu wyboru Członków Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego: Uprawnionych do głosowania było 147 członków PTPS. Udział w głosowaniu wzięło 78…

Czytaj dalej

27.10.2020. Komisja PTPS ds. głosowania elektronicznego w składzie: Anna Wolska – przewodnicząca, Czesława Paluszkiewicz – sekretarz, Krystyna Jabłońska – członkini Komisji, stwierdza, że w głosowaniu drogą elektroniczną w celu wyboru Członków Zarządu Polskiego Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego: 1. Uprawnionych do głosowania było 147 członków PTPS. 2. Udział w głosowaniu wzięło 90…

Czytaj dalej

15.10.2020. Komisja PTPS ds. głosowania elektronicznego w składzie: Anna Wolska – przewodnicząca, Czesława Paluszkiewicz – sekretarz, Krystyna Jabłońska – członkini Komisji, stwierdza, że w głosowaniu drogą elektroniczną w celu wyboru Prezesa Polskiego Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego: 1. Uprawnionych do głosowania było 147 członków PTPS. 2. Jedynym kandydatem był Wojciech Kwiatek. 3.…

Czytaj dalej

Rentgenowski laser na swobodnych elektronach w synchrotronowym centrum badawczym DESY w Hamburgu (European XFEL) oferuje szybki dostęp do oferowanych możliwości pomiarowych, aby wspierać globalną kampanię przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2. Naukowcy z całego świata proszeni są o zgłaszanie zainteresowania możliwościami tego typu badań do 17 czerwca 2020 r. W ramach tej oferty…

Czytaj dalej

SLS i SwissFEL otwierają szybki dostęp do czasu pomiarowego w ramach “PRIORITY COVID-19 Call”. Czas pomiarowy będzie udostępniany projektom, które mogą potencjalnie przyczynić się do zrozumienia wirusa i/lub poprawy opieki nad pacjentem oraz poprawy zdrowia publicznego. Każda grupa badawcza potrzebująca czasu pomiarowego zachęcana jest do przesyłania krótkich propozycji pocztą elektroniczną…

Czytaj dalej

Badania naukowe nad nowym wirusem SARS-CoV-2 są światowym priorytetem. Synchrotron Diamond deklaruje, że robi wszystko co możliwe, aby pomóc w pracach nad opracowaniem leku oraz badaniem białek, które potencjalne mogą odkryć słabe punkty wirusa. Informacje na ten temat są podawane na stronie synchrotronu Diamond na różnym poziomie zaawansowania (Dla naukowców, Dla Prasy i Informacje ogólne).…

Czytaj dalej

10/19