Wybory władz 2023

W trakcie Walnego Zebrania, które odbyło się dnia 28 września 2023 roku, została powołana Komisja Wyborcza.

Skład Komisji Wyborczej jest następujący:

Aleksandra Drzewiecka-Antonik (IF PAN, Warszawa) – Przewodnicząca
– 
Anna Reszka (IF PAN, Warszawa) – Sekretarz
– 
Jakub Szlachetko (UJ, Kraków) – Członek

Zgodnie z uchwałą Zarządu PTPS podjętą w dniu 5 października 2023 roku w tegorocznych wyborach Prezesa PTPS, członków Zarządu PTPS i członków Komisji Rewizyjnej PTPS na kadencję 2023-2027 głosowania zostaną przeprowadzone drogą internetową.

Osoby kandydujące do władz PTPS proszone są o przesłanie na adres wybory@synchrotron.org.pl swojej zgody.

Tekst zgody na kandydowanie oraz przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w formacie .docx .