Terminarz wyborów 2023

Drodzy Członkowie Polskiego Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego!


Komisja Wyborcza PTPS ustaliła następujący tryb i terminarz przeprowadzenia wyborów do władz PTPS:

1. Do 8 listopada 2023 roku – zgłoszenia Kandydatów na stanowisko Prezesa, do Zarządu i do Komisji Rewizyjnej oraz dostarczenie przez nich pisemnej zgody na kandydowanie na adres e-mailowy: wybory@synchrotron.org.pl. Formularz zgody Kandydata jest dostępny na stronie internetowej PTPS w zakładce dotyczącej wyborów. Zgoda musi zawierać informację o stanowisku, na które dana osoba kandyduje oraz własnoręczny podpis Kandydata. Dozwolone jest przesłanie zeskanowanego dokumentu. Dodatkowo zachęcamy Kandydatów do załączenia w osobnym pliku krótkiej informacji o sobie, chociaż nie jest to warunek konieczny kandydowania.

2. Osoby zgłaszające swoją kandydaturę na stanowisko Prezesa i członka Zarządu nie mogą jednocześnie kandydować do Komisji Rewizyjnej. Kandydaci na Prezesa mogą ubiegać się także o stanowisko członka Zarządu, z tym że prawomocnie wybrany Prezes zostanie wykreślony z listy Kandydatów do Zarządu.

3. Lista Kandydatów będzie rozesłana drogą e-mailową w dniu 9 listopada 2023 roku oraz zostanie opublikowana na stronie internetowej PTPS: www.synchrotron.org.pl

4. Głosowanie – wybór Prezesa odbędzie się w dniach 14-15 listopada 2023 roku.

5. Głosowanie – wybory Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbędą się w dniach 21-22 listopada 2023 roku.

6. Warunkiem ważności wyborów jest oddanie ponad 50% głosów osób uprawnionych do głosowania.

7. Jeżeli dany etap wyborów nie będzie ważny, zostanie on powtórzony, a kalendarz wyborczy będzie odpowiednio zmodyfikowany.

8. Wyniki wyborów zostaną ogłoszone na stronie internetowej Towarzystwa oraz rozesłane do wszystkich jego Członków za pomocą poczty e-mail.

Dane pozwalające na dostęp do elektronicznego systemu głosowania otrzymają Państwo dzień przed terminem wyborów na adres e-mail znajdujący się w bazie PTPS.

Bardzo prosimy wszystkich Państwa o udział w wyborach – w razie pytań prosimy o kontakt pod adresem: wybory@synchrotron.org.pl

Komisja Wyborcza PTPS:
Aleksandra Drzewiecka-Antonik– przewodnicząca
Anna Reszka – sekretarz
Jakub Szlachetko – członek