Pierwsze wyniki z SOLARISa opublikowane w Scientific Reports

Pierwszy naukowy artykuł przedstawiający wyniki pomiarów przeprowadzonych na SOLARIS został  opublikowany w “Scientific Reports” – prestiżowym czasopiśmie wydawanym przez Nature Research.

Indukowana oddziaływaniami wymiennymi anizotropia jednokierunkowa „exchange bias” (EB) to zjawisko znane już od ponad 60 lat. Najczęściej obserwowane jest ono w dwuwarstwach AFM/FM, a objawia się głównie przez przesunięcie pętli histerezy względem początku układu współrzędnych. Naukowcy z AGH i SOLARIS wskazali jak jednoosiowa anizotropia magnetyczna warstwy Fe może zostać wykorzystana do sterowania anizotropią magnetyczną sąsiadującej warstwy antyferromagnetycznego tlenku CoO. Co więcej, uzyskane wyniki pozwalają na uogólnienie i wyjaśnienie obecność spontanicznego zjawiska „exchange bias” w wielu układach FM/AFM.

Więcej w artykule: How a ferromagnet drives an antiferromagnet in exchange biased CoO/Fe(110) bilayersScientific Reports, volume 9, Article number: 889 (2019).