Informacje biura obsługi użytkowników ESRF

Polecamy wszystkim użytkownikom promieniowania synchrotronowego prezentację Joanne McCarthy – dyrektora  Biura Obsługi Użytkowników ESRF. Prezentacja ta została przedstawiona podczas KSUPS’17 i ma na celu ułatwienie polskim użytkownikom przygotowania projektów
składanych do ESRF.