Informacje biura obsługi użytkowników Solaris

Polecamy pierwszą informację o elektronicznym systemie obsługi użytkowników uruchomionym w SOLARISie. Poniżej zamieszczamy link do prezentacji Pani Alicji Górkiewicz, która skierowała do naszego środowiska prośbę o testowanie systemu i zgłaszanie uwag i sugestii.