Podpisanie umowy pomiędzy IF PAN i ESRF

W dniu 20 grudnia 2016 r. w Sali 203 IF PAN odbyło się uroczyste podpisanie umowy pomiędzy IF PAN i Europejskim Centrum Synchrotronowym w Grenoble, Francja

 

W spotkaniu udział wzięli Dyrektor IF PAN prof. Roman Puźniak, Naczelny Dyrektor ESRF dr Francesco Sette, Sekretarz Zarządu ESRF Itziar Echeverria, Dyrektor ds. Naukowych Tomasz Sowiński prof. IF PAN oraz 15 z pośród 20 członkowie Rady Konsorcjum jednostek naukowych zainteresowanych korzystaniem z Europejskiego Centrum Promieniowania Synchrotronowego (ESRF) w Grenoble.  Podpisanie umowy było możliwe po decyzji MNiSW z dnia 6 grudnia 2016  o przyznanie środków na finansowanie polskiego wkładu do ESRF wysokości 1% budżetu ESRF. Polska jest członkiem stowarzyszonym ESRF co daje prawo naukowcom z afiliacją polskich instytucji naukowych do składania propozycji badań naukowych ESRF. Zgodnie z statutem ESRF naukowcy polscy wykorzystują 1 % dostępnego czasu pomiarowego. Polscy naukowcy są autorami 568 publikacji z badań z wykorzystaniem ESRF co stanowi 2% publikacji tam powstałych. IF PAN od roku 2006 jest koordynatorem tego Konsorcjum. Informacje o projekcie realizowanym w IF PAN w latach 2006-2011 związanym z udziałem Polski w ESRF można znaleźć na stronie IF PAN

(http://www.ifpan.edu.pl/esrf/Local_Publish/).

Informacje te wkrótce zostaną uzupełnione o dane statystyczne za lata 2011-2016 kiedy wkład nie był wnoszony ze względu na brak możliwości prawnych zezwalających na takie zadanie. W maju 2015 roku nowelizacja ustawy o finansowaniu nauki umożliwiła takie działanie. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do występowania z wnioskami o przydział czasu badawczego. Konkurs trwa do końca lutego 2017.