Oferty pracy

Synchrotron ESRF oferuje możliwość pracy przy obsłudze jednego z największych i najnowocześniejszych synchrotronów na świecie. ESRF otwiera całą gamę możliwości, przyciągając znakomitych ludzi i niezwykle interesujące projekty naukowe.

Zatrudniony zwycięzca konkursu będzie prowadził eksperymentalne badania w dziedzinie fizyki ciała stałego, stosując metody dyfrakcji rentgenowskiej w warunkach otoczenia i w wysokich ciśnieniach i temperaturach, z możliwością rozszerzenia na badania metodami dyfrakcji dla monokryształów. Badania będą dotyczyły struktury różnych materiałów krystalicznych. Niektóre z kryształów przeznaczonych do badań temperaturowo-ciśnieniowych będą pochodziły z technologicznych laboratoriów IFPAN. Od kandydata oczekuje się doświadczenia w badaniach w dziedzinie fizyk i chemii ciała stałego. Możliwe będzie prowadzenie własnych projektów naukowych .

Dodatkowe informacje o stanowisku udziela Prof. Dr. hab. Wojciech Paszkowicz
(e-mail: paszk@ifpan.edu.pl, phone +48 221163301

Zatrudniony zwycięzca konkursu będzie prowadził eksperymentalne badania w dziedzinie fizyki ciała stałego, stosując metody rentgenowskiej dyfrakcji wysokorozdzielczej. Badania będą ukierunkowane na strukturę defektową cienkich warstw i wielowarstw, syntetyzowanych głównie w laboratoriach Instytutu Fizyki PAN. Możliwe będzie prowadzenie własnych projektów naukowych. Kandydat powinien mieć doświadczenie w prowadzeniu badań w dziedzinie fizyki i chemii ciała stałego. Doświadczenie w dyfrakcyjnych badaniach rentgenowskich będzie uznane za korzystne .

Dodatkowe informacje o stanowisku udziela Prof. Dr. hab. Wojciech Paszkowicz
(e-mail: paszk@ifpan.edu.pl, phone +48 221163301

Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS poszukuje pracowników

http://www.synchrotron.uj.edu.pl/en_GB/centrum/praca-w-solaris