Lista publikacji synchrotronowych

Do 2006 roku rozwijana była (prof.W.Paszkowicz) baza polskich publikacji doświadczalnych wykonanych w oparciu o pomiary synchrotronowe.

Lista publikacji , dysertacji doktorskich, habilitacyjnych  dostępna jest z zasobów starej (rozwijanej do 2006 roku) witryny Towarzystwa .

Baza publikacji synchrotronowych.