Skład Zarządu 2014-2017

Prezes PTPS

Maciej Kozak 

e-mail:   prezes(at)synchrotron.org.pl

 

Zarząd PTPS

Jacek Szade  Wiceprezes Jacek.Szade(at)us.edu.pl
Radosław Przeniosło Wiceprezes Radek(at)fuw.edu.pl
Agnieszka Witkowska Sekretarz  sekretarz(at)synchrotron.org.pl
Wojciech Kwiatek Skarbnik  skarbnik(at)synchrotron.org.pl
Paweł Piszora
Wydawca biuletyn(at)synchrotron.org.pl
Członkowie Zarządu:
Krystyna Jabłońska  jablo(at)ifpan.edu.pl
Zbigniew Kaszkur
zbig(at)ichf.edu.pl
Bogdan Kowalski  kowab(at)ifpan.edu.pl
Wojciech Paszkowicz  paszk(at)ifpan.edu.pl
Marek Stankiewicz  M.J.Stankiewicz(at)uj.edu.pl

Komisja Rewizyjna

Wojciech Wierzchowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wojciech.Wierzchowski(at)itme.edu.pl
Danuta Żymierska Sekretarz Komisji Rewizyjnej  zymier(at)ifpan.edu.pl
Członkowie Komisji Rewzyjnej:
Maria Lefeld-Sosnowska Maria.Lefeld-Sosnowska(atfuw.edu.pl
Wojciech Szuszkiewicz szusz(at)ifpan.edu.pl