Odeszła Maria Lefeld-Sosnowska

W dniu 18 kwietnia 2019 roku odeszła

dr hab. Maria Lefeld-Sosnowska, prof. nzw. UW
Członek Założyciel PTPS,
Członek Zarządu,
Wieloletni Członek Komisji Rewizyjnej.

Z żalem wspominamy koleżankę, która wiele serca oddała naszemu Towarzystwu.
Zarząd PTPS

Nabożeństwo żałobne odbyło się w czwartek 25 kwietnia o godzinie 12:00
w  Kaplicy Halpertów na Cmentarzu Ewangelicko–Augsburskim
w Warszawie przy ul. Młynarskiej 54/58