Skład Zarządu 2017-2020

Wojciech Kwiatek

PREZES

Jakub Szlachetko

WICEPREZES

Maciej Kozak

WICEPREZES

Agnieszka Witkowska

sekretarz

Joanna Czapla-Masztafiak

SKARBNIK

Marek Stankiewicz

Paweł Piszora

Ryszard Sobierajski

Wojciech Paszkowicz

Zuzanna Pietralik

Marcin Klepka

komisja rewizyjna

Bogdan Kowalski

Zbigniew Kaszkur

Jacek Szade

Krystyna Jabłońska