Zarząd PTPS 2011-2014

Zarząd 2011-2014

prezes – Maciej Kozak (UAM, Poznań)
wiceprezes – Jacek Szade (UŚ, Katowice)
wiceprezes – Radosław Przeniosło (UW, Warszawa)
sekretarz – Zbigniew Kaszkur (IChF PAN, Warszawa)
skarbnik – Wojciech Kwiatek (IFJ PAN, Kraków)
edytorzy Biuletynu – Wojciech Paszkowicz, Bohdan Kowalski (IF PAN, Warszawa)
koordynator strony internetowej – Paweł Piszora (UAM, Poznań)
łącznik z konsorcjum „Polski Synchrotron”i NCPS – Marek Stankiewicz
reprezentant PTPS w towarzystwach międzynarodowych – Krystyna Jabłońska
Czesław Kapusta (AGH, Kraków)

Komisja Rewizyjna

przewodniczący- Wojciech Wierzchowski (ITME, Warszawa)
sekretarz – Danuta Żymierska (IF PAN, Warszawa)
członkowie:
Maria Lefeld-Sosnowska (UW, Warszawa)
Wojciech Szuszkiewicz (IF PAN, Warszawa).