Aktualności

Polscy naukowcy budują podwaliny dla innowacyjnych rozwiązań w elektronice. Przeprowadzone przez nich badania nad nanodrutami półprzewodnikowymi to krok ku wysokowydajnym ogniwom słonecznym czy tranzystorom sterowanym polem magnetycznym. W prestiżowym amerykańskim czasopiśmie naukowym „Nano Letters” ukazał się artykuł będący efektem badań przeprowadzonych w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS oraz w jednostce…

Czytaj dalej

W dniu 4 czerwca  Kapituła Programu Ambasadorów Kongresów Polskich przyznała prezesowi PTPS, prof. dr hab. Wojciechowi Kwiatkowi tytuł Ambasadora Kongresów Polskich. Celem Programu, w ramach którego przyznano wyróżnienie, jest pozyskiwanie kongresów do Polski oraz udzielanie efektywnej pomocy w przyciąganiu ich do naszego kraju przez Polaków działających w strukturach organizacji międzynarodowych, np. naukowców i profesjonalistów różnych…

Czytaj dalej

Kapituła Nagrody PTPS zadecydowała o przyznaniu w 2018 roku następujących nagród: Za pracę doktorską: Bartosz Sekuła, za pracę doktorską zatytułowaną: “Badania strukturalne końskiej albuminy surowiczej (ESA) w kompleksach z ligandami o znaczeniu terapeutycznym”   Za publikację naukową lub przeglądową: A.J. Morgan, M. Prasciolu, A. Andrejczuk, J. Krzywinski, A. Meents, D.…

Czytaj dalej

Prof. W. Paszkowicz, IFPAN, przewodniczący Dr hab. Mirosław Gilski, UAM Prof. Bogdan Kowalski, IFPAN Prof. Maciej Kozak UAM Prof. Bronisław Orłowski, IFPAN Dr Zuzanna Pietralik UAM Prof. UAM dr hab. Paweł Piszora, UAM Prof Wojciech Rypniewski, ICBPAN Prof. Tomasz Story, IFPAN Prof. Jacek Szade, UŚ Dr hab Jakub Szlachetko, IFJPAN

Nagroda PTPS REGULAMIN Nagrody przyznawane są za: – badania w dziedzinie fizyki i chemii fazy skondensowanej, nauk materiałowych, biologii, biochemii, biofizyki i medycyny wykonywane z wykorzystaniem wiązek promieniowania generowanych w synchrotronach i laserach na swobodnych elektronach, oraz badania związane z konstrukcją synchrotronów i laserów na swobodnych elektronach. Kategorie, w których…

Czytaj dalej

25/25